เรื่องเก่าแล้วแต่ผมชอบเลยเอามาให้ดูกัน ไม่มีไรมาก

Comment

Comment:

Tweet

อาจจะไม่เข้าใจ

แต่รู้อย่้างเดียวว่า

นักการเมือง= เชื่อไม่ได้

#1 By pang_much_more on 2009-05-05 00:33

Google