ไซแมนเทคชี้เว็บใต้ดินแหล่งแพร่ไวรัส เผยไทยติดอันดับ 7 เป็นต้นตอปล่อยไวรัสจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

 นายวัชรสิทธิ์ สันติสุขนิรันดร์ ผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศไทย บริษัท ไซแมนเทค คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การโจมตีของโปรแกรมไม่พึงประสงค์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ จากการตรวจจับโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malicious Code Signature) ปัจจุบันมีมากกว่า 1.6 ล้านรูปแบบ ซึ่งคิดเป็นจำนวนเพิ่มกว่า 60%

ในจำนวนนี้ ส่วนหนึ่งมาจากเว็บไซต์ที่ดำเนินกิจกรรมแบบใต้ดินโดย เช่น เว็บโป๊ เว็บการพนันออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งพบว่าเป็นตลาดรองรับการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ขโมยมา ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลบัญชีธนาคาร และเพิ่งเห็นได้ชัดเจนเมื่อปีที่แล้ว จนมาถึงปีนี้ก็มีเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งข้อมูลเครดิตการ์ดจะถูกขโมยมากสุดคิดเป็น 32% ตามมาด้วยข้อมูลด้านบัญชีธนาคาร 19%

ขณะที่ ประเทศไทยติดอันดับ 7 ของประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นต้นตอของการแพร่กระจายโปรแกรมไม่พึงประสงค์ ส่วนจีนยังเป็นต้นตอการแพร่กระจายไวรัสมากที่สุดในภูมิภาคประมาณ 41% รองลงมา คือ เกาหลีใต้ 11% อินเดีย 10%

นายวัชรสิทธิ์ ให้ข้อมูลเพิ่มว่า ปัจจุบันยังพบการโจมตีทางเว็บมีต้นกำเนิดจากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่กว่า 38% มาจากสหรัฐอเมริกา ตามมาด้วยจีน 13% ยูเครน 12% โดย 6 ใน 10 ประเทศอันดับต้นที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางเว็บไซต์จะอยู่แถบทวีปยุโรป และแอฟริกาเหนือ รวมกันคิดเป็นสัดส่วน 45% ของเป้าหมายการโจมตีเว็บไซต์ทั่วโลกซึ่งมากกว่าภาคพื้นอื่นๆ

ทั้งนี้ พบว่าปี 2551 มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจำนวนกว่า 1 ล้านเครื่อง ถูกคุกคามจากไวรัสประเภทหนอน (Worm Downadup) ซึ่งสามารถแพร่กระจายบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีกลไกที่ก้าวหน้ามากมาย ช่วยทำหน้าที่ในการแพร่กระจาย ขณะที่ ระหว่างไตรมาสแรกของปีนี้ มีระบบงานที่ติดไวรัสดังกล่าวสูงถึงกว่า 3 ล้านระบบ

 

 

Comment

Comment:

Tweet

Yesterday I used to be dazed because of my poetry essays completing assignment. Nevertheless, my girl friend offered to look for great writing services. Hence, I did so and reached a top of my career.

#6 By writing service (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-09-03 14:25

Thanks for the article. I read the above post.

#5 By Chicgraphic on 2012-03-30 22:48

That is no matter how hard you try to write premium quality american history essay paper, simply because the expert custom writing services are able to do it better. Therefore, relax and get free essays.

#4 By essay (193.105.210.41) on 2011-11-21 01:20

You do not have to do a lot to become a successful student, you just should ask: " write my papers " to submit great essay papers!

#3 By essay papers (193.105.210.41) on 2011-11-17 09:43

Some time before, I needed to buy a good house for my business but I didn't earn enough money and couldn't purchase something. Thank God my mother suggested to try to get the loan at creditors. Therefore, I acted so and used to be satisfied with my financial loan.

#2 By business loans (91.212.226.143) on 2011-11-09 09:23

People must treat thesis research referring to this topic correctly, because they would need this a <a href="http://www.exclusivethesis.com">thesis</a> in their life.

#1 By WOODWARDLENORA (193.105.210.41) on 2011-11-08 16:01

Google